Сайт города Конотоп Воскресенье, 22.04.2018, 07:23
Приветствую Вас Гость | RSS
Вхід на сайт
Гость
Головна | Реєстрація | Вхід
Пошук
Пользовательский поиск
Меню сайту
Google
Категорії розділу
АРХІТЕКТУРА [52]
Конотоп [1]
publ [8]
Оптом - 22.04.2018,
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » Статьи » Адміністративно-територіальний устрій » publ

КУРСИ _ УКРАЇНСЬКОЇ _ МОВИ
Курс української мови для початківців
Навчальний курс призначений для слухачів, які бажають вивчити українську мову: засвоїти фонетику, вільно володіти українським словом, збагатити словниковий запас професійною лексикою. Слухачі оволодіють навичками спілкування українською мовою у трудовій, громадській діяльності та побуті.
У курсі розглядаються основні фонетичні структури української мови, особливості її граматичної системи. Основний наголос робиться на засвоєнні сучасних граматичних норм, проникненні у лексичні скарби мови та наданні рекомендацій для сучасної мовної практики, вивчення побутової лексики.
Після закінчення курсу слухачі зможуть вільно сприймати текст, висловлювати думку та користуватися багатством синонімії та фразеології.

КУРС РОЗМОВНОЇ ТА ДІЛОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ

У курсі розглядаються такі питання:

1. Основні фонетичні структури української мови.
2. Українська літературна вимова.
3. Оволодіння правилами граматики, правопису, вимови й наголошення.
4. Правильне використання мовних засобів вираження думки залежно від мети й змісту висловлення.
5. Сприйняття тексту.
6. Збагачення лексичного запасу.
7. Правильне висловлення думки.
8. Мова ділових паперів.
9. Переклад українською.
10.Техніка мовлення. Робота над голосом.

Курс орієнтований на слухачів, які бажають вільно володіти українською мовою у громадських місцях, на роботі та вдома.
Умови проведення занять:

Навчання проводиться в групах до 7 слухачів у формі лекцій, практичних занять, бесід, диспутів 2 рази на тиждень по 2 академічні години. Слухачі забезпечуються методичним матеріалом.
Після завершення курсу, у разі успішного складання іспиту, видається свідоцтво.
Програма курсу

Модуль I

1. Українська абетка (азбука, алфавіт). Звуки і літери. Історія розвитку мови. Особливості української фонетики та граматики. Лексична тема: «Аеропорт». Відміни іменників.
2. Лексична тема: «Міська вулиця». Відмінювання прикметників у називному та знахідному відмінках. Звуки (г), (ґ)
3. Лексична тема: «Пошта. Телеграф». Давальний та місцевий відмінки іменників чоловічого роду II відміни. Звуки (ц), (ц‘), (ц‘:)
4. Лексична тема: «Квартира». Передача на письмі м’яких приголосних з (о). Форми 1 особи множини дієслів теперішнього та майбутнього часу. Особливості вимови (ч).
5. Лексична тема: «Кімната». Подовженні приголосні. Відмінювання іменників середнього роду II відміни. Звуки (дз), (дж).
6. Лексична тема: «Сім’я». Чергування (о)-(і), (е)-(і) у відкритому та закритому складі. Іменники II відміни. Вимова (р) в кінці слова.
7. Лексична тема: «Погода. Клімат». Вживання закінчень –а, -у в родовому відмінку однини іменників II відмін. Уподібнення твердих приголосних м’яким.
8. Лексична тема: «В універмазі». Закінчення місцевого відмінку іменників II відміни. Чергування (г), (к), (х), із (з’), (ц’), (с’) у формах іменників I та II відмін.
9. Лексична тема: «Календар». Кличний відмінок. Вимова дзвінких приголосних перед глухими та в кінці слова.
10. Лексична тема: «У гостях». Відмінювання іменників III та IV відміни. Явище асиміляції шиплячих (ж), (ч), (ш) перед (з’), (ц’),( с’).
11. Лексична тема: «Зустріч з товаришем». Особливості відмінювання чоловічих та жіночих прізвищ на –ко, -енко. Відмінювання іменників I-IV відмін у множині. Чергування (о)-(е) після шиплячих та (й).
12. Лексична тема: «Писанка». Словотворення іменників.
13. Мова документів. Загальні вимоги до укладання й оформлення, документ і його функція.
14. Лексична тема: «Зовнішність людини». Відмінювання прикметників чоловічого та середнього роду. Спрощення в групах приголосних.
15. Лексична тема: «Характер. Поведінка людини». Відмінювання іменників, що мають форму лише множини. Ступені порівняння прикметників. Чергування (е)-(і).
16. Лексична тема: «У перукарні». Невідмінювані іменники в українській мові. Зміни приголосних при словотворенні.
17. Лексична тема: «У гастрономі». Відмінкові форми прикметників жіночого роду. Правила вживання апострофа.
18. Повторення. Тести. Перевірка знань. Розвиток мови.
Модуль II

19. Ділова мова. Стандартування ділового тексту. Реквізити ділових паперів.
20. Лексична тема: «Одяг». Деякі особливості словотворення іменників та прикметників. Наголос. 21. Терміни та їх місце в діловому й науковому мовленні. Розпорядчі документи. Накази розпорядження.
22. Повторення. Розвиток мови. Перевірка знань.
23. Лексична тема: «Час». Збірні числівники. Відмінювання числівників (порядкових, збірних). Вимова (ў)
24. Лексична тема: «Весілля». Кількісні числівники. Відмінювання складних кількісних числівників. Вживання (и), (і) після шиплячих.
25. Практична робота. Відмінювання числівників.
26. Лексична тема: «Їдальня. Обід». Особові займенники Я, ТИ. Зворотній займенник СЕБЕ. Звуки (и), (і) після (г), (к), (х).
27. Довідково-інформаційні документи. Акти. Довідки. Службові записи.
28. Лексична тема: «Ярмарок». Неозначена форма дієслова. Форми дійсного способу I дієвідміна. Приголосний (т’) у дієслівних формах.
29. Ділова мова. Запрошення, звіти, оголошення.
30. Лексична тема: «Про що розповідають імена». II дієвідміна.
31. Лексична тема: «Залізничний вокзал. Подорож потягом». Варіанти словосполучень з синонімічними прийменниками (часове значення). Майбутній час дієслова.
32. Ділова мова. Плани. Подання. Протоколи.
Модуль III

33. Лексична тема: «Село. Сільське господарство». Відмінювання означального займенника весь. Варіанти словосполучень з синонімічними прийменниками (просторове значення)
34. Лексична тема: «Автомобіль». Відмінювання вказівних займенників ТОЙ, ЦЕЙ.
35. Лексична тема: «Дача. Город». Особово-вказівні займенники ВІН, ВОНА, ВОНО. Чергування (о)-(а) в корені слова.
36. Лексична тема: «Серце України». Ненаголошені (е) та (и) в префіксах та суфіксах.
37. Лексична тема: «Як народилися славнозвісні «Запорожці». Правопис (і) та (и) в основах українських слів, у префіксах українських слів.
38. Лексична тема: «Природа». Минулий час дієслова. Чергування (о)-(и) в словосполученнях звуків (го), (ло)-(ри), (ли).
39. Лексична тема:«Сад». Питально відносні займенники хто, що, скільки. Розвиток мови. Читання та переказ. Переклад.
40. Лексична тема: «Самопочуття». Голосні на початку слова. Питально-відносний займенник чий. Заперечні займенники. Розвиток мови. Читання. Переклад. Переказ.
41. Лексична тема: «Аптека. Лікарня». Присвійні займенники МІЙ, ТВІЙ, СВІЙ. Присвійні займенники ЙОГО, ЇЇ, ЇХ. Означальні займенники КОЖНИЙ(КОЖЕН), ЖОДНИЙ (ЖОДЕН), ІНШИЙ, САМ, САМИЙ.
42. Наказовий спосіб дієслова. Деякі особливості дієслівного керування.
43. Ділова мова. Службові листи (офіційна кореспонденція).
44. Лексична тема: «Український рушник». Дієприкметники. Їх творення та відмінювання.
45. Ділова мова. Списки. Переліки. Документи з кадрово-контрактових питань. Автобіографія. Заяви. Характеристика.
46. Лексична тема: «Перша бібліотека на Русі». Дієприслівник.
47. Лексична тема: «Думки про мову». Прислівник.
48. Ділова мова. Особисті офіційні документи. Доручення. Розписка. Скарги.
49. Лексична тема: «Геній України». Переклад. Як правильно? Прийменник.
50. Лексична тема: «Національна святиня». Правопис слів іншомовного походження. Переказ прочитаного. Переклад спеціальних текстів.
51. Повторення. Розвиток мови. Як правильно?
52. Іспит.
Практичні роботи:

1. Закінчення іменників II відміни в родовому відмінку однини.
2. Відмінювання числівників.
3. Правопис слів іншомовного походження.

Курс української мови та літератури.
Навчальний курс призначений для слухачів, які бажають поглибити знання з української мови: сьогодні для бажаючих важливо відкрити ті естетичні обрії, які є в «повнокровній, повносилій» українській літературі та мові. Висвітлити найважливіші питання лексики, фонетики, морфології, синтаксису, орфографії й пунктуації сучасної української літературної мови, беручи за основу твори української класичної літератури.
Завданням курсу є збагачення лексики, удосконалення знань фонетики, морфології, синтаксису, орфографії й пунктуації сучасної української літературної мови. Речення й тексти для вправ підібрано переважно з творів українських письменників. Передбачено вироблення навичок з фонетичного, морфологічного й синтаксичного розборів. Переклад складних текстів. Культура мови пов’язана з дотриманням літературних норм слововживання – з семантично точним і стилістично доречним вибором слова, з граматично й стилістично правильною сполучністю слів. Література розглядатиметься у єдиній системі культурного та духовного розвитку, як можливість пізнати глибше світ і побачити, що він таємничий, невичерпний, ніколи до кінця не пізнаний. В цьому радість пізнання, радість, усвідомлена через прекрасне, через засвоєння тієї системи, якою є художній твір.
Після закінчення курсу слухачі удосконалять свої знання з мови, отримають навички аналізу художнього тексту з погляду індивідуальної творчої манери автора в контексті відповідної історичної епохи та з позиції сучасного читача, розвитку творчого самостійного мислення, естетичного смаку.

КУРС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
У курсі розглядаються такі питання:

Мова:
1. Українська мова серед інших мов світу
2. Лексика
3. Фонетика і правопис
4. Морфологія і правопис
5. Синтаксис і правопис
6. Українське літературне слововживання
У курсі використовується українська літературна спадщина давніх та теперішніх часів
Курс орієнтований на слухачів, які бажають отримати знання й розуміння історичного процесу розвитку української культури та літератури. Аналіз художнього твору має підсилювати радість спілкування з мистецтвом, збуджувати власну думку і почуття, зокрема й патріотичні. Під час навчання слухачі зможуть поглибити і удосконалити знання граматики. Збагатити лексику. Вчитися дотримуватися тих літературних норм, які є усталеним зразком, еталоном для носіїв української мови.
Умови проведення занять:

Навчання проводиться в групах до 7 слухачів у формі лекцій, практичних занять, бесід, диспутів 2 рази на тиждень по 2 академічні години. Тривалість курсу 112 академічних годин. Слухачі забезпечуються методичним матеріалом.
Після завершення курсу, у разі успішного складання іспиту, видається свідоцтво.
Програма курсу

Модуль I

1. Значення мови в житті суспільства. Українська мова серед інших мов світу. Література:
1. Культура наших предків.
2. Лексика. Слова та їх значення. Розвиток мови. Слововживання. Література: Перші рукописні книги. Біблія.
3. Словосполучення та фразеологізми. Розвиток мови. Література: Розвиток літератури 14 - 15 ст.
4. Фонетика та правопис. Звуки і букви. Алфавіт. Звукове значення деяких букв. Голосні і приголосні звуки. Розвиток мови. Література: давня українська література (14 – 17 ст.), "Маруся Чурай", "Іван Вишневський".
5. Вимова і правопис приголосних звуків. Література: усна народна творчість пісні, пісні-балади, народна драма.
6. Вживання м'якого знака. Словниковий диктант. Слововживання. Література: творчість Григорія Сковороди.
7. Апостроф та його вживання. Словниковий диктант. Література: Іван Котляревський: "Енеїда", "Наталка Полтавка".
8. Подовжені приголосні звуки і позначення їх на письмі. Словниковий диктант. Література: творчість Григорія Квітки-Основ'яненка, повість "Маруся".
9. Спрощення в групах приголосних. Словниковий диктант. Культура мови. Література: П. П. Гулак-Артемовський. Байки.
10. Чергування приголосних. Вправи. Література: Є. Н. Гребінка, "Байки та вірші".
11. Голосні звуки. Склад і наголос. Вимова і правопис ненаголошених голосних. Вправи. Література: Т. Г. Шевченко, "Життєпис", "Кобзар" (1840р.). Мова: вправи.
12. Чергування голосних, чергування у – в, і - й як засіб милозвучності мови. Переклад українською мовою. Література: поема Тараса Шевченка "Катерина", "Наймичка" (на вибір слухачів).
13. Правопис И, І, в основах незапозичених слів. Переклад українською мовою російських слів. Слововживання. Література: Поетична творчість Шевченка періоду заслання.
14. Правопис И, І, в основах слів іншомовною походження. Записати українською мовою слова, наведені в російському написанні. Література: Повернення із заслання. Творчість Т. Шевченка останніх років життя. Світова велич Шевченка.
15. Передача російських власних назв українською мовою. Записати укр. мовою російські власні назви. Література: Леонід Глібов – творець нової байки (1827- 1893рр).
16. Правила переносу частин слова. Вправи. Література: Марко Вовчок (1833 - 1907рр). Оповідання на вибір.
17. Вживання великої букви. Диктант. Перевірка правопису. Пояснення помилок. Слововживання. Література: Пантелеймон Куліш (1819 - 1897р). Уривки з роману "Чорна рада", вірші.
18. Контрольний диктант. Узагальнення вивченого. Бесіда про твори, що вивчалися і найбільше сподобалися слухачам.
Модуль II

19. Морфологія. Будова слова (значущі частини слова). Визначення будови поданих слів. Словосполучення. Слововживання. Література: Б. Грінченко. Мала проза на вибір слухачів.
20. Прості, складні і складені слова та форми слів. Творення слів. Вправи. Культура мови. Література: І. Нечуй-Левицький (1838 - 1918рр), повість "Микола Джеря", історичний роман "Гетьман Іван Виговський" (оглядово).
21. Правопис префіксів. Словниковий диктант. Переклад тексту українською мовою. Література: Іван Тобілевич (Карпенко-Карий (1845 - 1907)) Драма "Сава Чалий" або "Хазяїн" (на вибір).
22. Правопис суфіксів. Зміни приголосних при суфіксальному словотворенні. Культура мови. Література: Панас Мирний (1849 - 1920), Женевська першопублікація (1880р), роману "Хіба ревуть воли, як ясла повні"(уривки).
23. Правопис складних та складноскорочених слів. Пояснювальний диктант. Словотворення. Культура мови. Література: Михайло Старицький (1840 - 1904). Поезія та драми.
24. Загальна характеристика іменника. Відміни, відмінки, рід, число іменника. Відмінювання. Література: Іван Франко (1856 - 1915) Життя і творчість. Поезії. Поема "Мойсей".
25. Особливості закінчень іменників II відміни однини у родовому відмінку (-а/-я) або (-у/-ю). Література: Проза Івана Франка. Франко – драматург ("Украдене щастя").
26. Відмінювання іменників в множені. Вправи на відмінювання іменників, що вживаються тільки в множині. Література: Поезія та проза Б. Лепкого.
27. Творення імен по батькові. Правопис деяких іменникових суфіксів. Коментований диктант. Література: Михайло Коцюбинський (1864 - 1913). Оповідання на вибір.
28. Правопис складних іменників. Словниковий диктант. Культура мови. Література: Василь Стефаник (1871 - 1936). Новела "Новина".
29. Прикметник. Творення ступенів порівняння прикметників. Вправи. Література: Леся Українка (1871 -1913). Життєвий та творчий шлях. Образний світ поезії Лесі Українки.
30. Відмінювання і правопис складних прикметників. Вправи. Культура мови. Література: Драми Л. Українки. "Лісова пісня" або "Бояриня".
31. Числівники. Відмінювання числівників: один, два, три, чотири, кілька, багато та всі збірні. Слововживання. Література: Ольга Кобилянська (1863-1942). Уривки з повісті "Земля".
32. Відмінювання числівників п'ять-двадцять, тридцять, п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят, кільканадцять, кількадесят. культура мови. Література: Микола Вороний - поет, перекладач, видавець, літературознавець, актор, активний громадсько-культурний діяч. Поезії.
33. Відмінювання числівників сорок, дев'яносто, сто; двісті -дев'ятсот, кількасот. Відмінювання числівників нуль, тисяча., мільйон, мільярд. Культура мови. Література: Олександр Олесь (1878 -1941). Поезії.
34. Відмінювання кількісних числівників, порядкових та дробових числівників. Культура мови. Література: Володимир Винниченко (1880 -1951). Мала проза письменника.
35. Контрольний диктант. Відмінювання числівників. Слововживання. Культура мови. Література: Письменник, композитор і педагог Гнат Хоткевич (1877-1938).
36. Аналіз помилок в контрольному диктанті. Перевірка знань. Повторення. Бесіда про і твори, що вивчалися й найбільше сподобалися.
Модуль III

37. Займенник. Розряди займенників. У віршах П Тичини найти займенники різних розрядів. Слововживання. Література: П. Тичина (1891-1967рр.) Трагізм його творчої долі – "феномен доби" (В. Стус).
38. Відмінювання і правопис займенників. Культура мови. Література: Остап Вишня. Тематичне розмаїття усмішок. В усмішках знайти займенники та визначити їхні відмінки.
39. Дієслово. Види дієслова. Час. Способи дієслів. Дієвідміни. У творах М. Хвильового знайти дієслова та визначити їх вид, час, спосіб, дієвідміну. Література: Микола Хвильовий (Микола Фітільов)(1899 -1933). "Мати", "Я (романтика)", "Кіт у чоботях" (на вибір).
40. Чергування приголосних у дієсловах. Провідміняти дієслова клекотати і клекотіти, цокотати і цокотіти, бурмотати і бурмотіти. Література: Григорій Косинка (1899-1934)(Стрілець Григорій Михайлович). новели на вибір.
41. Переносне вживання способів і часів дієслова. Правопис дієслів. Коментований диктант. Культура мови. Література: Валер'ян Підмогильний (1901 -1937рр). Перекладач зарубіжної літератури. Роман "Місто" та "Військовий літун" (для домашнього читання). Мала проза.
42. Дієприкметник. Вправи на заміну пасивних дієприкметників безособовою формою -но, -то. Слововживання. Література: І. Кочерга. Драми "Свіч чине весілля" або "Ярослав Мудрий".
43. Дієприслівник. Вправи на зміну дієслів дійсного способу дієприслівниками. Література: Микола Куліш (1892 -1937). Драми "97" або "Мина Мазайло".
44. Особливості правопису НЕ з різними формами дієслова. Диктант "Перевір себе". Література: Богдан Лепкий (1872 - 1941рр). Поезія. Історичні повісті.
45. Прислівник, правопис прислівників на –о, -е утворених від прикметників та дієприкметників. Коментований диктант. Культура мови. Література: Поезія Євгена Маланюка.
46. Правопис прислівників, утворених поєднанням прийменника з різними частинами мови. Правопис складних і складених прислівників. Література: Поезія Олега Ольжича та Олени Теліги.
47. Правопис прислівників, утворених за допомогою часток. Література: У. Самчук та Т. Осьмачка – оповідання про Україну й трагічну долю українців XX ст.
48. Прийменник. Правопис прийменників. Вживання прийменників. Знайти прийменники у творах Івана Багряного і пояснити їх написання. Література: Іван Багряний (1906 - 1963)(Іван Лозов'ягін). Поезії. "Тигролови" (для домашнього читання).
49. Сполучник. Правопис сполучників. Диктант "Перевір себе". Культура мови. Література: В. Сосюра "Любіть Україну" (1898-1965).
50. Частка Правопис часток. Слововживання. Вправи. Література: Олександр Довженко (1894 -1956). Кіноповість "Україна в огні".
51. Вигук. Контрольний диктант. Культура мови. Література: Олесь Гончар (1918 -1995). Загальна характеристика творчості. Оповідання "За мить щастя".
52. НЕ і НІ разом і окремо. Словниковий диктант. Слововживання. Література: В. Симоненко (1935-1963). Громадянська та інтимна лірика.
53. Основні випадки вживання розділових знаків. Аналіз помилок в контрольному диктанті. Слововживання. Література: Ліна Костенко (нар. 1930). Поезії. Романи у віршах (для самостійного читання).
54. Тире між підметом і присудком. Прикладка. Коментований диктант. Культура мови. Література: Григір Тютюнник (1931 - 1980рр.). Оповідання "Три зозулі з поклоном".
55. Розділові знаки між однорідними членами речення. Пояснити розділові знаки у поезії Василя Стуса. Література: Василь Стус (1938 - 1985). Поезії.
56. Відокремлені другорядні члени речення. Слова, синтаксично не пов’язані з членами речення. Прокоментувати розділові знаки у творах сучасних письменників (на вибір слухачів, з домашнього читання). Література: Українська сучасна література.
57. Іспит. Контрольний диктант. Бесіда про улюблені твори української літератури вивчені протягом курсу. Підбиття підсумків.

Зголошуйтесь на курси розмовної та ділової української мови!

Курси розраховані на вісім місяців навчання. Заняття відбуваються два рази на тиждень по дві академічні години. Слухачі забезпечуються підручниками та методичним матеріалом. Зарахування на курси відбувається після співбесіди, на котрій визначається група, оптимальна для навчання вступника, відповідно до його рівня знань.

Розклад занять в групах, до котрих відбувається набір

Група Р-61/2011
понеділок, середа
від 19-00 до 20-30
(від двадцять шостого вересня 2011 р.)

Група Л-62/2011
вівторок, четвер
від 19-00 до 20-30
(від двадцять дев'ятого вересня 2011 р.)

Телефонуйте:

(057)762-70-47;
(057)751-17-68;
(063)305-82-58;
(098)300-22-00;
(099)100-10-50.

Консультації - щодня, крім сб та нд від 10-00 до 19-00
за адресою: м.Харків, вул.Сумська, 44/2
(станція метро "Університет", будинок навпроти пам'ятника Т.Шевченку, вхід з вул.Гіршмана).

Ласкаво просимо!
Індивідуальні заняття
Маєте бажання навчатися за особливою програмою? Ми допоможемо отримати необхідні Вам знання! У нас викладають досвідчені фахівці!
Категория: publ | Добавил: kono (05.07.2011)
Просмотров: 5865 | Теги: КУРСИ _ УКРАЇНСЬКОЇ _ МОВИ | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Пошук
Оголошення України
Подай Оголошення Зараз!
 • Київ - Додати оголошення
 • Харків - Додати оголошення
 • Одеса - Додати оголошення
 • Дніпропетровськ - Додати оголошення
 • Донецьк - Макіївка - Додати оголошення
 • Евпатория - Добавить объявление
 • Меловое и Чертково
 • Коломия - Додати оголошення
 • Львів - Додати оголошення
 • Polska - Dodaj ogłoszenie
 • Суми - Додати оголошення
 • Україна - Розмістити оголошення
 • Червоноград - Додати оголошення
 • Конотоп - Добавить объявление
 • Бочечки - Додати оголошення
 • Запоріжжя - Додати оголошення
 • Кривий Ріг - Додати оголошення
 • Миколаїв - Додати оголошення
 • Маріуполь - Додати оголошення
 • Луганськ - Додати оголошення
 • Вінниця - Додати оголошення
 • Симферополь - Додати оголошення
 • Севастополь - Додати оголошення
 • Херсон - Додати оголошення
 • Полтава - Додати оголошення
 • Днепродзержинск - Додати оголошення
 • Горлівка - Додати оголошення
 • Чернігів - Додати оголошення
 • Черкаси - Додати оголошення
 • Житомир - Додати оголошення
 • Кіровоград - Додати оголошення
 • Хмельницкий - Додати оголошення
 • Рівне - Додати оголошення
 • Чернівці - Додати оголошення
 • netstore.com.ua
  уплотнитель для деревянных дверей deventer клей для дерева раколл уплотнитель для деревянных окон deventer
  Copyright MyCorp © 2018Конструктор сайтов - uCoz
  Яндекс.Метрика

  Купить носки оптом от производителя

  optom socks wholesale noski-optom noskioptom duna opt kamis shop

  купить шкарпетки оптом

  MA-TEKS.bhz.bz